Djupluckrare till hjulhackan

  • Sale
  • Regular price 500 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Djupluckraren är ett tillbehör till hjulhackan. Arbeta med djupluckraren i grönsaksodlingar under växtsäsongen för att luckra upp jorden närmast grönsakerna. Vid luckring syresätts jorden vilket gör att näringsämnen i jorden frigörs. Dessa näringsämnen kan annars vara svåra för plator och grönsaker att komma åt. Luckringen bryter även kappilärerna och det gör att avdunstningen minskar, alltså håller jorden vätskan bättre.