Fakta om ogräs

Typer av ogräs.

Grovt uppdelat finns det fröogräs och rotogräs. Fröogräs dör i stort sett direkt när man bearbetar det. Rotogräset däremot har en etablerad rot där livskraften sitter, vilket betyder att den fortsätter att växa efter bearbetning och snart sticker upp sina gröna blad ovan jord igen. Trots att fröogräset är lättare att ta kål på kan det vara ett minst lika stort problem som rotogräset. Vitgröe är ett sådant exempel som stortrivs på grusytor. Det sprider sådana mängder frön att det ständigt gror tusentals nya plantor så fort vädret tillåter. Rotogräsets rötter, t.ex.på kvickrot och maskros växer svårtillgänglig långt ner i marken. De är därför svåra att utrota.

Behandling av ogräs
Alla är vi i grunden lata och önskar att ogräset skall lägga sig och självdö men tyvärr så är detta endast ett önsketänkande. Utan de starka kemikalierna som idag förbjuds måste vi alla inse att det under varje sommar i framtiden krävs mellan 4-8 bearbetningar för att upprätthålla en rimligt ogräsfri yta, beroende på ogrästrycket och vädret. Detta oavsett metod. Därför kommer det att bli än viktigare att man har snabba, effektiva och ergonomiska redskap.

 

 

Mekanisk ogräsbekämpning

Mekanisk ogräsbekämpning, används på tre sätt.
1. Man skär av plantan. När man gör detta är det viktigt att man skär av plantan under tillväxtpunkten som är den punkt på plantan var ur plantan växer. Om man skär av plantan över tillväxtpunkten så kommer plantan att fortsätta att växa och expandera.
2. Man drar upp plantorna med roten. Det är den mest tidskrävande metoden då man måste göra detta för hand.
3. Man täcker över plantorna så att inte ljuset når dem. Alla växter kräver solljus för att kunna växa.

 

Termisk ogräsbekämpning

Den absolut snabbaste metoden går ut på att man hastigt värmer upp den gröna växten. Det är viktigt att förstå att man inte ska bränna upp ogräset (starta inte en brand du inte kan kontrollera) utan svepa flamman över ogräset. Vätskan i cellerna expanderar vid uppvärmningen och spränger cellväggarna. Plantan kan då inte längre dra upp vätska och näring och vissnar. Vissa ogräs dör direkt efter behandling medan andra överlever. Dessa ogräs kräver upprepad behandling. Ge inte upp - ha tålamod.